Energi-behandlingar

Välmående med kristaller

Gaia’s Gardens nya kristallbehandling passar för alla. Kristallerna, är liksom allt och alla, energi och eftersom deras vibration är så mycket högre än din egen drar du under behandlingen åt dej deras positiva energi.

Behandlingen inleds med att jag går igenom dina chakror, dina energicentran, med ett pendulum för att se om där finns eventuella blockering eller om någon chakra är ur balans. Efter det plockar jag ut stenar på din kropp och du blir liggande med dem.

Efter det balanserar jag dina meridianer genom att frigöra energi med hjälp av en s.k. kristallnål (går inte genom huden). Jag behandlar ditt huvud, dina öron, dina händer och dina fotsulor med kristallnålen. Efter det får du ännu vila med stenarna en stund medan du får en liten Reiki-behandling.

Kristallbehandlingen tar ca 45 min.

Reiki

Reiki är en japansk healingmetod, mer eller mindre handpåläggning, som återupplivades av dr Mikao Usui i början av 1900-talet. Reiki är förmågan att aktivera, förmedla och använda något som kallas den universella livsenergin. 

Med hjälp av Reiki kan du framför allt behandla dej själv, men även andra, och på det viset bli av med bl.a. fysisk värk, överaktivitet och depression. Du kan också öka det egna energiförrådet.

Reiki är avslappnande och lugnande och med hjälp av Reiki kan du frigöra känslomässiga trauman och lås. 

En Reiki-behandling tar lite på en timme. 

Reiki kurser

Under en kurs aktiverar jag som Reiki Master dina Reiki-kanaler, och lära dej hur du behandlar dig själv och andra.

Om du är intresserad av en Reiki-kurs kan du kontakta mej genom Gaia’s Garden, tel. 050 44 99 511, skicka e-post till charlotta@gaiasgarden.fi eller ta kontakt via Facebook. Jag meddelar om planerade Reiki-kurser i Facebook-gruppen Gaia’s Garden/Charlotta Levin, men håller också privata kurser enligt önskan. 

Om du har frågor om vad Reiki eller hur det hela fungerar, eller om du vill boka en privat kurs kan du gärna ta kontakt! 

Priset på Reiki 1-kursen är 111€ och räcker alltid två på varandra följande dagar.

Kontakt & tidsbokning

Vänligen tag kontakt via telefon eller per e-post för att boka din tid!

tfn. 050 449 9511